които отчитали значително повишаване на сърцебиенето при показване на гневни лица.